เสียงเรียกร้องจากชายแดน: บทวิเคราะห์การทบทวนกฎหมายและนโยบายเพื่อคุ้มครองผู้ลี้ภัยกลุ่มใหม่จากเมียนมา

สถานการณ์ความรุนแรงภายในประเทศเมียนมาที่ทวีความรุนแรงนับตั้งแต่รัฐประหารเมื่อปี 2564 ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากต้องพลัดถิ่นฐาน และหนีภัยสู่ชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งหนึ่งในปลายทางสำคัญ...

Click-Aroi Menu Catering

Click Aroi Click Aroi (‘aroi’ means ‘delicious’ in Thai) enhances refugees’ skills in traditional cooking, provides training on business skills and entrepreneurship, and creates channels...