ไม่ใครคนไหนอยากออกจากบ้านเกิดของตัวเอง

“ผู้ลี้ภัย” หรือ “Refugee” คือคำที่คนไทยไม่คุ้นเคย เนื่องจากไทยไม่ได้เป็นภาคีของอนุสัญญาปี ค.ศ. 1951 ว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย ทำให้ผู้ลี้ภัยในไทยไม่ได้รับสถานะความคุ้มครองทางกฎหมาย...